Çalınan Eşyayı Bulma Duası

Çalınan Veya Kaybolan Eşyayı Bulmak İçin 

Hz. Ömer'in oğlu Abdullah şöyle buyurmuştur: Bir eşyasını kaybeden veya çaldıran kişi, iki rekât Namaz kıldıktan sonra şöyle Dua eder: " Allahumme rabbe'd-dâlleti, rudde aleyye dâlleti bi kudretike ve sultanike. fe in-nehâ min fadlike ve atâike."

Anlamı:

" Ey kaybolanların Rabbi ve kaybolanları ve yolunu kaybedenleri doğru yola kılavuzlayan Aşşah'ım! Kudretin ve saltanatın hakkı için kaybettiğim şeyi bana iade eyle. Çünkü bu senin fazl vekeremindendir." (Bostanu'l Arifin, Bilal Eren, Açıklamalı Dua Hazinesi s. 304)

Kaybolan, çalınan bir şeyi bulmak için, her gün 25 kere, "Yâ câmi" annâsi li-yevmin l3a raybe fihi innallahe lâ yuhlif-ul mi'âd icma beyni ve beyne ..... " duasını okuyabilir. Buluncaya kadar okumaya devam eder. Noktaların yerinde, kaybolan şeyin ismini söylemelidir. (İbni Âbidin)

Kuran-ı Kerimden Kayıp yada Çalıntı Eşya İçin Dua

Kalem Suresi 32. Ayeti Latin Harfleri İle Okunuşu

Asâ rabbünâ en yübdilena hayran minha inna ila Rabbina rağibun.

Ayetin Türkçe Meali

Olurki Rabbimiz bize ondan daha hayırlısını verir. Biz Rabbimize yöneldik

Çalınan bir şeyi kolayca bulmak için şu da tavsiye edilir:

“Târik Sûresi’ni (Bismillahirrahmanirrahim. Vessemai vettarik. Ve ma edrake mettarik. Ennecmüssakıb. İn küllü nefsin lemma 'aleyha hafizun. Felyenzuril'insanü mimme hulik. Hulika min main dafik. Yahrücü min beynissulbi vetteraib. İnnehu 'ala rec'ıhi lekadir)’e    kadar (anlamı; “Şüphesiz Allah, onu tekrar döndürmeye kadirdir”) yedi (7) kere oku.

Sonra yedi (7) kere de şunu oku:

Türkçe Okunuşu: Bismillahirrahmanirrahim. Allâhümme yâ men hafızan lâ yunsâ ve yâ men ni'emehû lâ tühsâ, ente külte -ve kavlüke hakkun (İnna nahnu nezzelna'z zikra ve inna lehu lehafiz) ihfaz 'alâ nefsiy ve dalletiy.

Türkçe Manası: Ey hiç unutmadan hep koruyan Allah'ım! Ve ey kullarına verdiği nimetler sayılamacak kadar çok olan Allah’ım! Sen buyurdun ki: -Senin sözün en doğru olandır- (zikri/Kur'an’ı Biz indirdik O’nun koruyucusu de Biziz Biz) (bu sözünün hürmetine) beni ve yitiğimi koru.

Sonra da “Duhâ/ Sûresı'ni (Bismillahirrahmanirrahim. Vedduha. Velleyli iza seca. Ma vedde'ake rabbüke ve ma kala. Ve lel'ahıretü hayrün leke minel'ula. Ve lesevfe yu'tıyke rabbüke feterda) 'ya kadar    (anlamı: Rabbin gelecekte/âhirette elbette Sana verecek de Sen de razı olacaksın) oku, en kısa zamanda yitiğine kavuşursun Allah’ın izniyle.

Yazar: www.duasi.org ibrahim

Çalınan Eşyayı Bulma Hakkında Yorumlar

Yorum Yapılmamış

Bu Konuya Yorum Yapabilmek İçin, Üye Olmalı yada Üye Girişi Yapmalısınız.

Sitemap - Kullanım Şartları